Musea

Door de jaren heen is Basalt bouwadvies betrokken geweest bij een verscheidenheid aan bouw- en renovatieprojecten. Van kleine woningbouwprojecten tot de grootste bouwprojecten van Nederland. Onderstaand een impressie van ons uitgebreide portfolio.

Huis 73 |

Den Bosch

Basalt verzorgt het bouwkostenmanagement van de verbouw van Huis 73 in Den Bosch. Dit project betreft een uitdagende combinatie van bibliotheek en cultuureducatie. Het nieuwe cultuurhuis is gehuisvest in twee bijzondere bouwblokken op een fantastische historische plek in het centrum, welke worden gerestaureerd, gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Paleis ’t Loo |

Apeldoorn

Paleis Het Loo werkt aan een grootscheepse vernieuwing en verbouwing. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum, is groot onderhoud noodzakelijk. Dit betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Tegelijk met deze intensieve renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo plaats. Met een uitbreiding komt er meer ruimte voor wisseltentoonstellingen en publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie beter worden gepresenteerd aan de museumbezoekers. Basalt is vanaf het begin betrokken bij dit bijzondere project en verzorgt het complete bouwkostenmanagement.

Rijksmuseum |

Amsterdam

Basalt bouwadvies is vanaf het begin betrokken geweest bij de renovatie/restauratie van het Nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam. Hierbij heeft Basalt van het beginstadium tot aan de oplevering het volledige bouwkostenmanagement verzorgd. Het hoofdgebouw van het Amsterdamse museum sloot in december 2003 de deuren voor een grootscheepse verbouwing. Het ontwerp uit 1885 van architect Pierre Cuypers werd door de Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz in ere hersteld. Ook kreeg het museum een ondergronds plein van 4000 vierkante meter. De topstukken van het museum, waaronder de Nachtwacht van Rembrandt, kregen een plek in de Philipsvleugel. In 2013 is het Nieuwe Rijksmuseum weer voor het publiek geopend.

Mauritshuis |

Den Haag

Het project “Mauritshuis bouwt aan de toekomst” omvatte een ingrijpende uitbreiding en renovatie van het museumgebouw. Het vernieuwde Mauritshuis is verdubbeld in oppervlakte door een ondergrondse uitbreiding naar het gebouw aan de overkant van de straat. Op 27 juni 2014 heropende het Mauritshuis na een tweejarige verbouwing de deuren van het museum voor het publiek. Basalt bouwadvies heeft tijdens deze verbouw het volledig bouwkostenmanagement vanaf het Programma van Eisen tot en met de oplevering verzorgd.

Fenix 2 |

Rotterdam

In Rotterdam is gestart met de transformatie van Fenixloods II. Op de eerste verdieping van het complex op de zuidoever van de Maas komt het Landverhuizersmuseum, de begane grond wordt ingeruimd voor culturele voorzieningen, creatieve bedrijven en horeca. Meest in het oog springend onderdeel van het vernieuwde gebouw is een door MAD Architects ontworpen uitkijkpunt. De trappen van het uitkijkpunt trappen in steeds grotere bewegingen de lucht in en transformeren daar in flauwe hellingbanen. Deze bieden een panoramisch uitzicht op de hoogbouw op de Wilhelminapier, de binnenstad van Rotterdam, de Maas en de Rotterdamse haven. Basalt bouwadvies verzorgt hierbij het volledig bouwkostenmanagement.

Hermitage |

Amsterdam

Een oud verpleegtehuis is tussen 2007 en 2009 omgebouwd tot State of art Museum “De Hermitage”. Basalt verzorgde hiervoor het volledig bouwkostenmanagement vanaf het Programma van Eisen tot en met de oplevering. Architect Hans van Heeswijk ontwierp het gebouw. De buitenkant is streng classicistisch gebleven –wel van alle latere verflagen ontdaan – maar vanbinnen is het een geheel nieuw, open en licht gebouw geworden.

Museum Boijmans van Beuningen |

Rotterdam

Museum Boijmans van Beuningen is toe aan een grondige renovatie en vernieuwing. Het bakstenen gedeelte van Boijmans van Beuningen, Van der Steur gebouw uit 1935, heeft de status van Rijksmonument. Na de verbouwing zal dat gedeelte van het museum in ieder geval de zo herkenbare uitstraling behouden. Tijdens de renovatie en verbouwing van het museum zullen zeven musea een deel van de collectie van Boijmans van Beuningen blijven tonen. Basalt heeft tijdens het gehele voortraject alle budgetramingen doorgerekend.

Goudenkoets behuizing Amsterdams Museum |

Amsterdam

De Gouden Koets staat in een speciale glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. In de 6 omliggende museumzalen – allen met zicht op de koets – gaat het over de geschiedenis van het rijtuig en over de huidige functie. Basalt heeft bij dit project de bouwkostenbegeleiding gedaan.

De Lakenhal |

Leiden

De verbouw van Museum De Lakenhal betreft een restauratie en uitbreiding. De17e-eeuwse Laecken-Halle wordt compleet gerestaureerd. Aan de achterzijde van het lakenhal-gebouw verrijst een nieuwbouw. De nieuwbouw voegt een totaal volume van 2.500 vierkante meter toe aan het museum met daarin logistiek, opslag, werkplaatsen, kantoren, museumcafé en museumbibliotheek, naast 450 vierkante meter tentoonstellingsruimte. Basalt bouwadvies verzorgt hierbij het volledig bouwkostenmanagement.

Museum Kaap Skil |

Texel

Basalt bouwadvies heeft Museum Kaap Skil op Texel begeleid op het gebied van bouwkosten. De gevel van dit Maritiem en Juttersmuseum van ca. 1.200m2 is samengesteld uit gezaagde hardhouten damwanden die zijn teruggewonnen uit het Noord-Hollands Kanaal.

Nationaal Holocaust museum |

Amsterdam

Het nieuwe museum in Amsterdam zal volgens de planning het tweede kwartaal 2023 de deuren openen. Het wordt een museum op twee plekken: de voormalige Hollandsche Schouwburg en de Hervormde Kweekschool. Beide panden waren al in gebruik als herdenkings- en expositieruimten. Vooral de kweekschool wordt ingrijpend verbouwd om ruimte te maken voor exposities. Twee bovenverdiepingen gaan eraf, een nieuwe verdieping komt erop. De Hollandsche Schouwburg, vooral een plek van bezinning, ondergaat kleinere wijzigingen. Basalt verzorgt bij dit project de budgettering op basis van het Programma van Eisen, daarnaast maken we het financieel vergelijk tussen de ingediende ontwerpen.

Het Vredespaleis |

Den Haag

Het Vredespaleis in Den Haag is toe aan een renovatie en restauratie. Er is asbest gevonden, de klimaatbeheersing is aan vervanging toe en de dakgoten hebben een flinke beurt nodig. Het kabinet heeft hiervoor geld uitgetrokken om het Vredespaleis te restaureren, zodat het vaker toegankelijk wordt voor bezoekers. Basalt bouwadvies heeft een investeringsbegroting opgesteld voor de renovatie en restauratie van het paleis en heeft de meerjaren-onderhoudsbegroting getoetst.