Scholen

Door de jaren heen is Basalt bouwadvies betrokken geweest bij een verscheidenheid aan bouw- en renovatieprojecten. Van kleine woningbouwprojecten tot de grootste bouwprojecten van Nederland. Onderstaand een impressie van ons uitgebreide portfolio.

Coornhert Lyceum |

Haarlem

Het Coornhert Lyceum in Haarlem wordt uitgebreid en heringericht. De school gaat meer ruimte bieden aan de 1400 scholieren en de verkeersstromen verbeteren. Het schoolgebouw wordt toekomstbestendig gemaakt op het gebied van technische kwaliteit, functionaliteit en binnenmilieu. De uitbreiding (460 m2) in de vorm van een Taberna (serre) geeft het gebouw een nieuwe entree en meer ruimte om te pauzeren en zelfstandig te werken. De volledige bouwkostenbegeleiding tot aan de realisatie van dit project is door Basalt gedaan.

Windesheim |

Zwolle

Voor de campus van Windesheim in Zwolle heeft Basalt bouwadvies de bouwkostenadvisering gedaan. Het gebouw uit de jaren 80 krijgt een volledig nieuwe hoogwaardig geïsoleerde gevel, waarbij de lichttoetreding een belangrijke rol speelt. Een bijzondere oplossing is gevonden voor de distributie van de nieuwe klimaatinstallatie. Deze wordt volledig geïntegreerd in de nieuwe gevel.

Stedelijk Gymnasium |

Haarlem

Het Stedelijk Gymnasium is gevestigd aan het Prinsenhof in het hart van de Haarlemse binnenstad. Het gebouw, een rijksmonument, bestaat uit twee delen, een klassiek gebouwdeel uit de negentiende eeuw en een moderner deel uit het begin van de twintigste eeuw. In de verbouw zal het historische gebouw weer geschikt worden gemaakt voor het onderwijs van de 21e eeuw. Basalt draagt zorg voor de bouwkostenbegeleiding bij dit project.

Basisschool De Fakkel |

Utrecht

Het schoolgebouw van de Fakkel is ruim 70 jaar oud en toe aan een verbouw. Ook komt er een deel nieuwbouw bij. Er zal extra aandacht worden besteed aan energiebesparende maatregelen en een goed klimaat binnen de school. De volledige bouwkostenbegeleiding tot aan de realisatie van dit project wordt door Basalt gedaan.

Kindcentrum Zuiderkroon |

Hoogezand

Dit nieuwbouwproject betreft een multifunctioneel schoolgebouw in het Groningse aardbevingsgebied. Het biedt huisvesting aan 2 basisscholen een kinderdagverblijf. Het gebouw is voorzien van een eigen keuken, technieklokaal en een dubbele gymzaal met de nieuwste snufjes zoals een digitale speelwand. De betrekkelijk grote school is optisch opgeknipt in kleinere stukken, door het gebouw zowel verticaal als horizontaal te laten verspringen. De volledige bouwkostenbegeleiding tot aan de realisatie van dit project wordt door Basalt gedaan.

Jules Verne |

Utrecht

Basalt heeft de nieuwbouw van basisschool Jules Verne volledig begeleid op het gebied van bouwkosten. Het betreft een school van ca. 2400m2 met inpandige gymzaal. Uniek in dit energieneutrale gebouw, zijn de transparante overheaddeuren waarmee de klaslokalen met leerpleinen verbonden kunnen worden.

Mondriaancollege |

Den Haag

Het Mondriaancollege is een schoolgebouw, geïnspireerd door het werk van de naamgever. Het gebouw heeft een gridvormige betonstructuur als gevel waar de vakken in de huiskleuren van het ROC zijn ingevuld. Basalt heeft bij dit project bouwkostenadvies gegeven en de onderhandelingen met de aannemers gedaan voor de contractering en de afhandeling van het meer- en minderwerk.

Kindergemeenschap De werkplaats |

De Bilt

Een van de eerste vernieuwingsscholen in Nederland is Kindergemeenschap De Werkplaats, ook wel bekend als de Kees Boekeschool. Bij het ontwerp van deze school is gekozen voor een gebouw dat niet als school herkenbaar zou zijn. De gebruikelijke stapeling van identieke klaslokalen aan een gang is vervangen door een open stelsel van met elkaar verweven en overvloeiende binnen- en buitenruimtes. Basalt is bij dit project ingeschakeld voor het geven van bouwkostenadviezen en de onderhandelingen met de aannemers.