De Hermitage

De Hermitage

Type project:
Opdrachtgever:
Architect:

Renovatie/restauratie/transformatie
De Hermitage
Van Heeswijk Architecten

Een oud verpleegtehuis is tussen 2007 en 2009 omgebouwd tot State of art Museum “De Hermitage”. Basalt verzorgde hiervoor het volledig bouwkostenmanagement vanaf het Programma van Eisen tot en met de oplevering. Architect Hans van Heeswijk ontwierp het gebouw. De buitenkant is streng classicistisch gebleven –wel van alle latere verflagen ontdaan – maar van binnen is het een geheel nieuw, open en licht gebouw geworden. De Hermitage Amsterdam werd op 20 juni 2009 voor publiek geopend met de tentoonstelling Aan het Russische hof.