Maastoren

Maastoren

Type project:

Opdrachtgever:
Architect:

69.000 m2 nieuwbouw kantoor
… m2 parkeren
OVG
DAM Architecten

Basalt heeft het project De Maastoren volledig begeleidt en het bouwkostenmanagement verzorgd tot en met de contractering van de uitvoerende partijen.

De Maastoren op de Kop van Zuid in Rotterdam was met 165 meter, bij de oplevering in 2009 het hoogste gebouw van Nederland. Het ligt op de hoek van de Wilhelminakade en de Laan op Zuid in Rotterdam naast het brugwachtershuis, telt 44 verdiepingen en 633 parkeerplaatsen. Het gebouw bestaat uit twee schijven, waarvan de hoogste 165 meter is en de lagere 108 meter.